School de Hoeksteen in Winkel Mak

Niks bijzonders, een school in Winkel Mak, dat gebeurt wel meer. Maar groep vijf van De Hoeksteen was nog nooit geweest. Ze kwamen op dinsdag 20 mei. In de regel zijn het de groepen zeven en acht die de winkel bezoeken, andere leeftijdsgroepen dus. Dit was een experiment dat werd uitgevoerd o.l.v. Els en Herbert Westland. Het was een succes;  de kinderen hadden veel belangstelling, vonden ’t leuk en stelden héél veel  vragen. Wie weet wordt dit nog een keer herhaald, de Mak-vrijwilligers zijn altijd bereid na afspraak het winkel te openen.