Opening tentoonstelling

Op zaterdag 5 maart 2016 opende mevr. Nel Twigt uit Rotterdam de tentoonstelling “Een steekje los bij Mak”.  De tentoonstelling is gewijd aan handwerken in vroeger tijden, dit in de breedste zin des woords.  Centraal staat de trapnaaimachine die mevr. Nel Twigt aan museum Winkel Mak geschonken heeft. De tentoonstelling is te zien elke eerste en derde zaterdag van de maand, van 13:00 tot `16:00 uur, tot september 2016.