Museum Mak in de media in september 2014

De tentoonstelling “Speelgoed in de vorige eeuw was op 6 september voor de laatste maal te zien. Verder was er publiciteit voor de groenteverkoop door Ab Bouman en Froukje van de Zorgboerderij.