Laatste kans: Oranjehuis in winkel Mak

Op zaterdag 5 mei a.s. is voor de laatste maal de kans in museum- en groentewinkel Mak de kleine tentoonstelling te zien over het Koningshuis. Behalve diverse attributen uit de nalatenschap van de dames Mak zijn er ook foto’s, krantenartikelen, postzegels enz. te bezichtigen. Dit alles heeft betrekking op de regeerperiode van de drie laatste vorstinnen. Bovendien is  de originele proclamatie te bewonderen zoals deze is opgenomen in de “Buitengewone Nederlandsche Staatscourant” van 6 mei 1945. Dit was de eerste verschijning van de Staatscourant in het bevrijde Koninkrijk der Nederlanden. Voor deze speciale gelegenheid wordt de rondleiding verzorgd door gidsen in klederdracht.  De overige inrichting is uiteraard ook te bezichtigen, zoals dit altijd op de eerste zaterdag van de maand het geval is, openingstijd van 12.00 tot 16.00 uur.