‘Interview’ met Klaasje uit het jaar 1981

Onlangs hebben we een ‘interview’ met Klaasje uit het jaar 1981 gevonden:

Het staat in een artikel dat in (waarschijnlijk) Het Vrije Volk verscheen in het jaar 1981. Onderwerp was de aanwijzing van Leidschendam als veertiende groeikern in Nederland door de toenmalige minister van Volkshuisvesting Beelaerts van Blokland. Spijkenisse behoorde al sinds 1959 tot de groeikernen en in het artikel komen de voor- en tegenstanders 
uit Spijkenisse van het wonen in een groeikern aan het woord. Waaronder natuurlijk ook Jan de Baan; hij ziet voor- en nadelen.  Na Jan volgt Klaasje. In het artikel staat: Mevrouw J. Mak drijft een piepklein groentewinkeltje in de Voorstraat, één van de twee overgebleven winkelstraatjes in de oude dorpskern. “Groeikern? Wat is dat? 
O, de nieuwbouw… Nou daar hebben we geen last van. Ook met de winkel niet.” En als straks die superzelfbedieningswinkels in het nieuwe stadscentrum komen? “Nou, dat zie we dan wel weer, de tijd zal het leren”.